fbpx

Kitab Haft Asy-syarif dan Analisa Mengenainya

Merespon pertanyaan beberapa sahabat mengenai Kitab Haft Asy-syarif, pada artikel ini kami akan membahas mengenai kitab tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Selamat membaca.

Mengenai Kitab Haft Asy-syarif

Kami kutipkan dari pembukaan Kitab Haft Asy-syarif:

“Kitab al-Haft al-Syarif telah diterbitkan pada tahun 1977dan pada tahun 1978 M di Beirut, diedit oleh Dr.Mustafa Ghalib. Terbitan buku dengan judulnya yang asal Kitab al-Haft al-Syarif ini adalah sebagai penentangan beliau kepada buku yang sama yang diterbitkan oleh Matba‘ah Kathulikiyyah, Beirut pada tahun 1960 yang diedit oleh Dr. Aref Tamer dengan mengubah nama asal buku itu kepada Kitab al-Haft wa al-Azillah. Ia itu perkataan wa al-Azillah telah ditambah tanpa asas.

Dr. Mustafa Ghalib telah menyifatkan perubahan nama buku itu dan isinya yang ditambah dan dikurangkan itu sebagai tidak amanah. Lantas beliau membuat kajian lebih 30 manuskrip tentang buku ini dan beliau mendapati judul asalnya adalah Kitab al-Haft al-Syarif.

Buku ini menerangkan tentang sejarah penciptaan makhluk yang dimulai dengan alam bayang-bayang (Azillah), alam bentuk kabur (Asybaah) dan alam roh (Arwaah).

Allah menjelaskan bagaimana Dia mendidik mereka untuk mengenali diriNya, para nabi, para imama. kelahiran para nabi dan para imam, pembunuhan alHusain secara batin, penciptaan Adam dan tujuh Adam, syurga, neraka, Iblis, binatang-binatang, mukmin dan kafir serta percampuran mereka, hak-hak ikhwan, azab dalam bentuk masukhiyyah(perubahan rupa)dan lain-lain”.

 

Penulis Kitab Haft Asy-syarif

Kami kutipkan tulisan dalam pembukaan kitab Haft Asy-syarif:

“Sesungguhnya Kitab al-Haft al-Syarif adalah riwayat Abu Abdillah al Mufadhdhal bin‘Umar alJa‘fi alKufi berkaitan dengan dialognya dengan Abu Abdillah Ja‘far alSadiq a.s mengenai permulaan penciptaan makhluk”.

Jadi menurut tulisan pada naskah pembukaan Haft Asy-syarif, kitab ini disandarkan kepada Abu Abdillah Al-Mufadhdhal bin ‘Umar Al-Ja‘fi Al-Kufi.

 

Isi Kitab Haft Asy-syarif

Kami memiliki dua naskah kitab Haft Asy-syarif, satu naskah berbahasa melayu dan satu naskah berbahasa Arab. Yang naskah melayu terdiri dari 179 halaman. 

Kemudian naskah yang berbahasa Arab terdiri dari 213 halaman.

Haft Asy-syarif
Kitab Haft Asy-syarif

Kitab ini berisi mengenai:

 

Daftar Isi Kitab Haft Asy-syarif

Daftar Isi Kitab Haft Asy-syarif

Daftar Isi Kitab Haft Asy-syarif

 

 

 1. BAB 1: Makrifat tentang penciptaan makhluk dan perkara pertama yang diciptakan Allah
 2. BAB 2: Makrifat tentang bayang-bayang, bentuk bentuk kabur dan roh-roh serta bagaimana Dia telah mendidik mereka dan memperkenalkan diriNya kepada mereka
 3. BAB 3: Makrifat tentang kitaran, golongan dan susunan dalam bentuk kemanusiaan
 4. BAB 4: Makrifat tentang penderhakaan makhluk dan sebab-sebabnya serta bagaimana mereka telah melupai apa yang mereka telah ingat
 5. BAB 5: Makrifat tentang pengutusan para rasul kepada makhlukNya
 6. BAB 6: Makrifat tentang Iblis dan dari pada apakah Dia telah menciptakannya
 7. BAB 7: Makrifat tentang Iblis-Iblis dan bagaimana mereka bertukar menjadi syaitan-syaitan
 8. BAB 8: Makrifat tentang bagaimana apabila Kami mendatangkan seseorang saksi dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu sebagai saksi keatas mereka itu
 9. BAB 9: Makrifat tentang penyaksian pada batin dan melakukan penyaksian disisi mukminin
 10. BAB 10: Makrifat tentang keserupaan manusia dengan-binatang dan keserupaan binatang dengan manusia secara perubahan rupa dan bagaimana ia berlaku
 11. BAB 11: Makrifat tentang sebab-sebab campuran diantara mukmin dan kafir serta berapa kali mereka berulang
 12. BAB 12: Makrifat tentang mukmin yang diuji, bagaimana dia dikembalikan kepadaperubahan rupa dan disusun padanya
 13. BAB 13: Makrifat tentang kebersihan jiwa, pilihan dan apa yang dilucutkan dari pada mukmin dari pada amalan-amalan yang zahir apabila dia meningkat kepada kedudukan ini
 14. BAB 14: Makrifat tentang apa yang wajib bagi mukmin yang telah mencapai dan tamat hakikat makrifatnya ke atas saudaranya yang mukmin yang belum mencapai dan belum tamat hakikat makrifat
 15. BAB 15: Makrifat tentang pembalikan darjat kafir sedikit demi sedikit iaitu pembalikannya dalam kekafiran sebagaimana berakhirnya mukmin dalam keimanan, maka dia akan menjadi Iblis
 16. BAB 16: Makrifat tentang percampuran mukmin dengan kafir dan bagaimana mereka bercampur?
 17. BAB 17: Makrifat tentang Iblis dan kenapa ia dinamakan iblis, syaitan, mukmin dan kafir, kenapa mereka dinamakan dengan nama-nama ini?
 18. BAB 18: Makrifat tentang sebab-sebab azab didalam masukhiyyah
 19. BAB 19: Makrifat tentang kesempurnaan mukmin dan berakhirnya dengan keimanan sehingga dia tidak perlu lagi kepada makan dan minum. Dia naik kelangit dan turun ke bumi
 20. BAB 20: Makrifat tentang bencana kafir, kesempurnaan dan kesudahannya dengan kekafiran dan susunan dalam perubahan rupa
 21. BAB 21: Makrifat tentang kafir dalam susunan satu demi satu dan bagaimana dia tidak kembali daripada kekafirannya
 22. BAB 22: Makrifat tentang Iblis dan adakah dia zahir atau batin?
 23. BAB 23: Makrifat tentang perkahwinan Umm Kalthum Pada batin
 24. BAB 24: Makrifat tentang apa yang disembelih,apa yang dibunuh yang menyalahi bentuk manusia
 25. BAB 25: Makrifat tentang permulaan penciptaan mukmin yang arif
 26. BAB 26: Makrifat tentang roh-roh mukminin sama ada ianya satu atau dua?
 27. BAB 27: Makrifat tentang hari mereka dibangkit, hari waktu tertentu, adakah ia satu hari sahaja atau beberapa hari selepas itu?
 28. BAB 28: Makrifat tentang masukhiyyah yang kedua dan perbezaan diantaranya danvmasukhiyyah yang pertama
 29. BAB 29: Makrifat tentang matahari, bulan, penciptaan dan perumpamaannya, perumpamaan malam dan siang 
 30. BAB 30: Makrifat tentang bintang-bintang yang lima dan bintang-bintang yang cahayanya menembus, sebutan langit yang ketujuh, penghuni penghuninya dan keadaan-keadaannya
 31. BAB 31: Makrifat tentang ‘Arasy dan tiang-tiangnya
 32. BAB 32: Makrifat tentang gunung-gunung yang kukuh, lautan-lautan yang dalam dan hijab-hijab Adamiyyiin
 33. BAB 33: Makrifat tentang Adam yang lain dan zamannya
 34. BAB 34: Makrifat tentang mukmin, bagaimana mereka dilahirkan, dimana tempat tinggal mereka dan bagaimana mereka dikembalikan selepas kematian mereka
 35. BAB 35: Makrifat tentang kelahiran kafir
 36. BAB 36: Makrifat Tentang Roh Roh Yang Tahan dibadan
 37. BAB 37: Makrifat tentang kelahiran para nabi, para wasi, mereka yang terpilih, parawali,abwaab dan hijab-hijab
 38. BAB 38: Makrifat tentang pembunuhan Imam
 39. BAB 39: Makrifat tentang pembunuhan al Husain pada batin
 40. BAB 40: Makrifat tentang pembunuhan alHusain secara batin pada zaman Bani Umayyah
 41. BAB 41: Makrifat tentang kisah Salman bersama Umar ketika diarah oleh Amiral Mukminin supaya membahagi-bahagikan hartanya dan penjelasan keadaan yang berlaku
 42. BAB 42: Makrifat tentang berapa lamakah kafir tinggal dalam susunan masukhiyyah selepas kematian, pembunuhan dan penyembelihan
 43. BAB 43: Makrifat tentang keturunan kafir dan apa yang menimpanya daripada kebaikan, kejahatan, kefakiran, penyakit, bala,bahaya pada hartanya dan apakah sebabnya
 44. BAB 44: Makrifat tentang adakah kafir dihina oleh mukmin dan mukmin dihina oleh kafir?
 45. BAB 45: Makrifat tentang perbuatan mereka yang zalim kepada para wali dan tanda hama daripada manusia
 46. BAB 46: Makrifat tentang susunan masukhiyyah pada kafir dan susunan nasutiyyah pada mukmin serta kelebihan diantara keduanya
 47. BAB 47: Makrifat tentang adakah mukmin menjadi hamba kepada kafir dan kafir menjadi hamba kepada mukmin serta apakah sebabnya?
 48. BAB 48: Makrifat tentang berapa lamakah mukmin akan sampai sehingga menjadi seorang yang ikhlas, kemudian dia naik kelangit dan turun ke bumi
 49. BAB 49: Makrifat tentang apa yang dikenali sebagai penyakit dan bala yang berlaku kepada mukmin dan kafir serta sebab berlakunya kepada mereka berdua
 50. BAB 50: Makrifat tentang bagaimana mukmin menjadi kaya atau miskin di dunia sementara kafir demikian juga 
 51. BAB 51: Makrifat tentang sedikit bilangan mukmin dan banyak bilangan kafir
 52. BAB 52:Makrifat Tentang Roh-Roh Cahaya
 53. BAB 53: Makrifat tentang pondan dan sebabnya
 54. BAB 54: Makrifat tentang mukmin adakah dia dikembalikan dalam rupa perempuan mukminah dan adakah dikembalikan perempuan mukminah dalam rupa lelaki mukmin?
 55. BAB 55: Makrifat tentang lelaki kafir adakah dikembalikan kepada perempuan kafir dan adakah perempuan kafir dikembalikan kepada lelaki kafir?
 56. BAB 56: Makrifat tentang susunan binatang-binatang ternakan adakah yang jantan dikembalikan kepada betina dan yang betina kepada jantan atau ia tidak dikembalikan?
 57. BAB 57: Makrifat adakah mukmin menjadi hamba kepada kafir atau adakah kafir menjadi hamba kepada mukmin dan bagaimana mukmin dikembalikan kepada kemerdekaan?
 58. BAB 58: Makrifat tentang susunan kafir yang baik dengan keluarganya dan orang lain serta apakah sebabnya?
 59. BAB 59: Makrifat Tentang Huruf Huruf-huruf, fasal,wasal dan percakapan 
 60. BAB 60: Makrifat tentang tujuh Adamiyyiin,pusingan dan bilangan mereka
 61. BAB 61: Makrifat tentang tujuh Adamiyyin
 62. BAB 62: Makrifat Tentang Tabiat, keanehan dan ragam
 63. BAB 63: Makrifat tentang seseorang dan dirinya dengan empat tabiat, empat tiang dan empat rukun 
 64. BAB 64: Makrifat tentang ciptaan Allah yang bermacam-macam
 65. BAB 65: Makrifat tentang kesahihan tujuh Adam 
 66. BAB 66: Makrifat tentang apa yang telah berlaku pada bayang-bayang dan bentuk-bentuk yang kabur
 67. Bab 67: Makrifat tentang hak-hak Ikhwan dan kelebihan mukminin serta ditambah padanya tentang khabar percampuran

 

Apakah Kitab Haft Asy-syarif Muktabar ?

Karena Mufadhal adalah seorang perawi hadits maka untuk melacak kemuktabaran kitab Haft Asy-syarif dalan dunia kajian Syi’ah Imamiyah, di antaranya melacak kemuktabaran keberadaan kitab,  kemuktabaran penyadaran kitab, dan kemuktabaran sanad kitab kami melakukan konfirmasi ke dalam kitab-kitab Rijal dari kalangan para ulama terkemuka Syi’ah Imamiyah.

Karena jika seorang rawi hadits memiliki kitab atau ushul atau nawadir, dan Muktabar, maka para ulama rijal akan mencatatnya. Berikut konfirmasinya…

Kitab-kitab Rijal ketika mencatat masalah karya-karya Mufadhal bin ‘Umar ini merujuk kepada kutipan An-najasyi.

Dalam kitab rijalnya menurut An-najasyi..

مفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد، الجعفي، كوفي

له كتاب ما افترض الله على الجوارح من الايمان وهو كتاب الايمان و الاسلام… وله كتاب يوم وليلة، وكتاب فكر: كتاب في بدء الخلق والحث على الاعتبار، وصية المفضل، كتاب علل الشرائع … 

Mufadhal bin ‘Umar Abu ‘Abdillah dan ada juga yang menyebutnya Abu Muhammad, Al-ju’fi, Kufi

Dia menulis kitab mengenai apa yang diwajibkan Allah atas bagian-bagian daripada iman, yaitu Kitab Iman dan Islam. Dia juga menulis kitab Yaum wa Lailah, dan kitab Fakri : Kitab mengenai penciptaan/akhlak dan menganjurkan I’tibar, Kitab Wasiat Mufadhal, dan Kitab ‘Ilal Syara’i.

(Rijal An-najasyi, hlm. 416, rijal ke. 1112)

Menurut Najasyi Mufadhal memang memiliki karya di antaranya Kitab Iman dan Islam, Kitab Yaum wa Lailah, Kitab Fakri, Kitab Wasiat Mufadhal, dan Kitab ‘Ilal Syara’i. Najasyi sama sekali tidak mencatat bahwa Mufadhal memiliki karya yg berjudul Haft Asy-syarif.

‘Alamah Al-majlisi yang dalam Biharnya, beliau merujuk kepada sekitar 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh)-an kitab muktabar Syi’ah, akan tetapi dalam ratusan kitab rujukannya tersebut tidak ada kitab Haft Asy-syarif. Al-majlisi memang merujuk kepada Kitab karya Mufadhal dalam Biharnya, akan tetapi bukan Kitab Haft Asy-syarif, melainkan Kitab Fakri, dikenal juga dengan sebutan kitab Tauhid Mufadhal. Kitab Fakri yang ada pada kami berisi 320 halaman, kitab ini juga memiliki sanad yang muktabar mengenai penyandarannya kepada Mufadhal dan tercatat dalam kitab-kitab rijal. Yang isi kitab Al-fakri atau Tauhid Mufadhal ini menurut catatan, didiktekan atau diimla’-kan langsung oleh Imam Ja’far Shadiq AS kepada Mufadhal.

Syaikh Al-hur ‘Amili dalam menulis wasa’il beliau merujuk kepada 82 (delapan puluh enam) kitab muktabar, dan 96 (sembilan puluh enam) kitab muktabar yang beliau riwayatkan dengan wasithah,  beliau juga tidak menjadikan Haft Asy-syarif sebagai bagian dari kitab yang dirujuk olehnya dalam Wasa’il

Syaikh Nuri Ath-thabrasi yang menulis Kitab Mustadrak Wasa’il, yaitu kitab yang melengkapi Kitab Wasa’ilnya Al-hurr, beliau merujuk kepada sekitar 65 (enam puluh lima) karya-karya langka akan tetapi tidak ada Haft Asy-syarif dalam daftar rujukan Kitab Mustadraknya.

Kesimpulan

Dari hasil penelusuran, tidak kami temukan sanad muktabar mengenai kitab Haft Asy-syarif yang tercatat dalam kitab-kitab rijal. Dengan tidak ditemukannya sanad muktabar kitab, maka penyandaran kitab ini kepada Mufadhal-pun bermasalah. 

 

Bagaimana Menyikapi Kitab Haft Asy-syarif ?

Oleh karena kitab ini kemuktabarannya masih majhul, maka jika ada penganut mazhab Syi’ah Imamiyah yang ingin mempelajari kitab ini, mereka harus mencari syahid bagi matan Kitab Haft. Yaitu konfirmasikan matan kitab yang ada dalam Haft dengan matan Kitab-kitab Muktabar yang memang telah diakui kemuktabarannya oleh para ahli dalam Imamiyah. Seperti Al-kafi, Man Laa Yahdhuruhu Al-faqih, dan lain-lain.

Wallahu a’lam


Sekian artikel kali ini semoga bermanfaat, jika kami mendapatkan data konfirmasi baru mengenai Haft, artikel ini akan kami revisi. Terimakasih telah berkunjung. Salam damai.

Allahuma shalli ‘ala Muhammad wa aali Muhammad

Facebook Comments
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: