fbpx

Mengenal Ibu Dari 14 Manusia Suci

Assalamu ‘alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuma shalli’ala Muhammad wa aali Muhammad. Dalam artikel kali ini kami akan membahas secara singkat mengenai siapa saja Ibu dari 14 (empat belas) manusia suci. Bahasan kami pada artikel ini hanya bahasan yang ringkas, dengan tujuan agar yang belum mengenal ibu dari para makshum dapat mengenalnya. 

Adapun bahasan secara rinci mudah-mudah dapat kami tulis mengenainya pada kesempatan yang lain. Selamat membaca.

Sayidah Aminah Ibu dari Rasulullah

Nasab dari ayah adalah sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin jarrah bin kilab bin murrah bin ka’ab bin lu’ay bin ghalab.

Nasab dari ibu adalah Aminah binti baroh bin Abdul bin Utsman bin Abdullah bin qushay bin kilab bin murrah bin ka’ab bin lu’ay bin ghalab.

Sayyidah Aminah menikah dengan Abdullah ketika berusia 30 tahun atau 25 tahun.

Sayidah Khadijah Ibu dari Sayidah Fathimah binti Rasulullah

Sayyidah Khadijah binti khuwailid bin Asad bin Abdul uzza bin qushay bin kilab bin ka’ab bin lu’ay bin ghalab bin fahr. Bertemu nasab dengan Rasulullah pada qushay. 

Sayidah Fathimah binti Asad Ibu dari Imam ‘Ali bin Abi Thalib

Sayidah Fathimah binti Asad bin Hasyim bin ‘Abdu Manaf.

Sayidah Fathimah Ibu dari Imam Hassan dan Imam Hussein

Sayidah Fathimah binti Muhammad Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa aalihi wa salam. Ayahnya adalah Sayidul Basyariyah dan ibundanya adalah Khadijah Sayidah Nisa’il ‘Arab. 

Syah Zanan Ibu dari Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin

Syah zanan Sayidatul Jalilah. Beliau adalah Syahru Banawiyah binti Yazdajar bin Syahriyar bin Kisra raja Persia. Dikenal juga dengan sebutan Syah Zanan, yang berarti raja wanita. Imam ‘Ali memberinya nama Maryam. Dikenal juga dengan nama Fathimah, Khuwalah, Syah Zanan, Salafah, Salamah, Ghazalah.

Sayidah Fathimah binti Imam Hassan Al-mujtaba Ibu dari Imam Muhammad Baqir

Sayidatul Jalilah Fathimah binti Imam Hassan bin ‘Ali bin Abi Thalib. Hasyimi dari Hasyimiyin, ‘Alawi dari ‘Alawiyin, Fathimi dari Fathimiyin. Pada dirinyalah pertama kali bersatu nasab Hassan dan Hussein.

Sayidah Fathimah dikenal juga dengan sebutan Ummu ‘Abdillah, Ummul Hassan. Beliau adalah Min Sayidati Nisa’i Bani Hasyim . Imam ‘Ali Zainal memberinya nama Ash-shadiqah. Mengenai Imam Ja’far Shadiq berkata: ” Dialah shadiqah yang tidak ditemukan yang sepertinya dalam keluarga Hassan”.

Sayidah Fathimah Ummu Farwah Ibu dari Imam Ja’far Shadiq

Sayidah Fathimah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Dikenal dengan gelar Ummu Farwah, Ummul Qasim. Nasab dari Ibu adalah Fathimah binti Asma’ binti ‘Abdurrahman bin Abu Bakar.

Ayahnya Qasim adalah sahabat terpercaya Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin. Dan kakeknya Muhammad bin Abu Bakar adalah pengikut dan penolong setia Imam ‘Ali bin Abi Thalib.

Sayidah Hamidah Ibu dari Imam Musa Al-kazhim

Sayidah Hamidah Al-maghribiyah (Al-barbariyah) binti Shaa’ad Al-barbari. Bergelar Lu’lu’ah. Imam Al-baqir memberinya gelar Al-mahmudah, beliau berkata: “Engkau Hamidah di dunia dan Mahmudah di akhirat”. Imam Ja’far Shadiq memberinya gelar Al-mushafah minal Andalusi. 

Sayidah Najmah Ibu dari Imam ‘Ali Ridha

Sayidah Najmah dikenal juga dengan sebutan Tuktam, Thaahirah, Urwa, Sukun An-nuwabiyah, Saman, Khaizaraan Al-marsiyah, Shaqrun, Syaqra’u-Nuwabiyah, dan Ummul Banin.

Sayidah Sabiikah Ibunya Imam Muhammad Al-jawad

Sayidah Sabiikah An-nuwabiyah. Dikenal juga dengan sebutan Durah, Khaizaraan, Rihaanah, Sakiinah, Marisiyah, Mariisiiyah, Ummul Hassan. Sayidah Sabiikah adalah Ahli Baitnya Sayidah Mariyah Al-qibthiyah Ummu Ibrahim istrinya Rasulullah Shalallahu’alaihi wa aalihi wa salam.

Sayidah Samanah Ibunya Imam ‘Ali Al-hadi

Sayidah Samaanah Al-maghribiyah. Dikenal juga dengan sebutan Susan, Manfarasyah Al-maghribiyah, Ummul Hassan, Ummul Fadhl.

Sayidah Hudaits Ibunya Imam Hassan Al-‘askari

Sayidah Hudaits. Dikenal juga dengan sebutan Sulail, Jidah, Samaanah, Suusan.

Sayidah Narjis Ibunya Imam Mahdi

Sayidah Narjis binti Yasyu’a hin Qiishar raja Rum. Dan ibunya adalah keturunan dari kaum hawariyin yang bernasab kepada Syam’un wasinya Isa Al-Masih. Dikenal juga dengan nama Malikah, Shaqail, Susan, Riihaanah, Maryam, Hakiimah, Khumath, Ummu Muhammad.


Allahuma shalli’ala Muhammad wa aali Muhammad


Sumber: 

  1. Umahatil A’imah, Sayid Hussain bin Ja’far Al-musawi
  2. Umahatil A’imah ‘Alaihimu Salam, Haazam Al-khaq
  3. Umahatil Makshumin ‘Alaihimu Salam, Sayid Muhammad Husaini Asy-syirazi
Facebook Comments
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: